Sector, pentru obtinerea si prelucrarea produselor animaliere si vegetale