Sector, tehnici si mijloace de transport si comunicatii